2.9 Krav til visning ved administrering av legemidler

SFM understøtter ikke dokumentasjon knyttet til administrering av legemidler. SFM er imidlertid kilde til hva som skal administreres og leverer derfor legemiddeldata tilpasset administrering slik at EPJ på en enkel måte kan presentere informasjon til bruker og dokumentere hva som ble administrert.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Endringshistorikk

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.9.1

Det skal være mulig å dokumentere administrering av legemidler når listen er signert og det foreligger kladdoppføring i SFM.

Alle

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

EPJ

Kravet gjelder EPJ som tilbyr elektronisk dokumentasjon av administrering av legemidler.

Kravet gjelder for virksomheter der det er behov for å kunne administrere legemidler basert på kladd (f.eks. aktuelt i PLO installasjoner). Kravet er relevant der for eksempel en sykepleier/vernepleier er alene på vakt og skal kunne dokumentere administrering av et legemiddel som ikke er dobbeltsignert av annen sykepleier/vernepleier eller signert av lege. Sykepleier/vernepleier skal da sjekke relevante kilder for å hente inn opplysninger om hvilke legemidler pasienten skal stå på og merke "legemiddelliste klar til administrering" i SFM slik at denne kan overføres til administrasjonsmodul i EPJ.

2.9.2

Ved administrering av legemiddelbehandlinger som ikke er godkjent/dobbeltsignert, skal bruker varsles om at det administrerers på grunnlag av kladd. 

Alle

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

EPJ

Kravet gjelder EPJ som tilbyr elektronisk dokumentasjon av administrering av legemidler.

2.9.3

Detaljer knyttet til legemiddelbehandling skal kunne presenteres til bruker

Alle

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

EPJ

Kravet gjelder EPJ som tilbyr elektronisk dokumentasjon av administrering av legemidler.

Detaljer som skal kunne presenteres til bruker:

  • Brukskodene Fast/Behov/Kur, Legemiddelets Navn, Form, Styrke, Bruksområde, kortdose (hvis kortdose mangler skal Dssn benyttes), og "skal ikke kombineres med andre legemidler"(ingen kombinasjon) når dette er satt av rekvirent i SFM

    For magistrelt legemiddel anbefales det i tillegg å vise bestanddeler i blandingen. For legemiddel med AK-journal skal det vises:

  • Strukturert dosering, Oppstartsdato, Sluttdato, siste INR måling – dato og verdi for siste måling

    Sluttdato skal kalles "Siste dose tas".

2.9.4

Det skal være mulig å se alternative merkevarer som kan administreres basert på forskrivning.

Alle

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

EPJ

Kravet gjelder EPJ som tilbyr elektronisk dokumentasjon av administrering av legemidler.

SFM vil tilby grensesnitt mot FEST gjennom sitt API. Dette kan benyttes for å laste ned og vise ulike alternative merkevarer basert på virkestoff. SFM vil også levere informasjon om merkevare som er utlevert på siste resept og referanse til bilde av legemiddel.