2.10 Krav til overføring av legemiddelinformasjon mellom elektronisk legemiddelkurve og SFM

Disse kravene skal ivareta brukere som benytter både SFM og elektronisk legemiddelkurve i kombinasjon, for å ivareta behandling av pasienter. Når SFM og elektronisk legemiddelkurve benyttes så skal det etableres klare grensesnitt mellom løsningene slik at det er klart når bruker skal forholde seg til SFM og når bruker skal forholde seg til elektronisk legemiddelkurve. Typisk prosess vil være at SFM benyttes ved innleggelse av pasient og ved utskriving av pasient, mens elektronisk legemiddelkurve benyttes mens pasient er under behandling i institusjonen.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Endringshistorikk

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.10.1

Det skal være en definert og entydig prosess for når data overføres til kurveløsning og kurveløsningen overtar databehandlingen.

Ikke avklart

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

NHN

Kravet er aktuelt der hvor leverandør leser legemiddelinformasjon fra SFM til elektronisk legemiddelkurve.

2.10.2

Det skal være en definert og entydig prosess for når data overføres fra kurveløsning og SFM overtar databehandlingen.

Ikke avklart

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

NHN2.10.3

Legemiddelopplysninger som eksporteres fra kurve til SFM skal følge FEST sin innholdsstandard og bruke FEST-ID på legemidlene der disse finnes i FEST.

Ikke avklart

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

NHN

Målet er å sikre at kurve ikke eksporterer interne og lokale ID'er til SFM dersom legemiddelet finnes i FEST. Da skal kurve/EPJ bruke FEST-ID på legemiddelet slik at SFM enkelt kan sammenlikne med andre legemidler i pasientens LIB.

2.10.4

Dersom virkestofforskrivning er importert til kurve og legemiddelet har blitt brukt gjennomgående til utskrivning, skal virkestofforskrivningen eksporteres til SFM med samme format og ID.

Ikke avklart

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

NHN

Kravet skal sikre en enhetlig legemiddelopplysningsflyt mellom SFM og kurve. Målet er å sikre at opplysninger som har kommet fra SFM som virkestoff, og deretter har blitt konvertert til intern merkevare/produkt, konverteres tilbake til opprinnelig virkestoff ved tilbakeføring til SFM før utskrivning. Dette vil gjøre samstemming for brukere mye enklere da de da kan automatisk matches og settes som lik. Dette gjelder kun virkestoff-forskrivninger. For merkevarer og pakninger, skal bruker samstemme og dermed få støtte til å konvertere til virkestoff- forskrivning.

Kravet gjelder når legemiddelet har dosering hver dag i løpet av perioden legemiddelet blir ført i kurve" (obs 0 er også en dosering). Kravet gjelder ikke når et legemiddel er seponert og ny legemiddelbehandling er opprettet.

2.10.5

Overføring av informasjon fra elektronisk legemiddelkurve til SFM skal følge e-resepts krav til innhold, og dosering skal følge e- resepts informasjonsstandard for strukturert dosering.

Ikke avklart

Endret kolonne “krav gjelder” May 27, 2024

Alle med funksjon

NHN

Når legemidler overføres fra elektronisk legemiddelkurve i EPJ til SFM skal som minimum følgende detaljer pr legemiddel overføres:
Brukskodene Fast/Behov/Kur, Legemiddelets Navn, Form, Styrke, Bruksområde, strukturert
dosering/kortdose, Dssn, Seponeringsdato (dersom det foreligger).