2.11 Skriving og lesing av medisinske data fra EPJ til SFM

I forbindelse med forskrivning, medisinske varsler og søknad til Helfo er det behov for at SFM skal ha tilgang til diagnoser og spesifikke LAB verdier fra EPJ. For å forenkle løsningen og redusere kostnader vil SFM tilby ressurser slik at EPJ kan skrive disse dataene til SFM når de endres i EPJ, eller knyttet til åpning av pasienten.

SFM tilbyr ressurser for lesing av medisinske data til bruk for rapportering, oppfølging av grupper av pasienter og kvalitetsforbedring av virksomhet. Disse dataene kan leses fra SFM via tilgjengelige ressurser.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.11.1

Diagnoser skal kunne skrives fra EPJ til SFM.

Bravo

Alle

NHN2.11.2

Laboratorieverdier skal kunne skrives fra EPJ til SFM.

Bravo

Alle med funksjon

NHN

Gjelder i første omgang INR på relevante pasienter. Det er opp til hver leverandør om den tar i bruk funksjonen.

2.11.3

Det skal være mulig å benytte statistikkrelaterte API metoder som SFM tilbyr.

Echo

Alle med funksjon

EPJ

Gjelder de leverandørene som tilbyr bruk av funksjonalitet knyttet til statistisk analyse og rapportering som omfatter legemiddelinformasjon. Det er opp til hver leverandør om de tar i bruk funksjonen.