2.12 Tilgang til Helsepersonell- og virksomhetsportal

SFM inneholder to portaler som ikke er knyttet til behandling av enkeltpasienter. Helsepersonell-portalen inneholder funksjonalitet som ikke kan knyttes til enkeltpasienter. Dette gjelder blant annet funksjoner for rapportering, opprettelse av maler og lokale legemidler, m.m.
Portalen skal kunne åpnes av helsepersonell når det ikke er valgt pasient i EPJ. Virksomhetsportalen inneholder funksjonalitet for å administrere brukere og for å konfigurere oppsett av virksomheten. Portalen skal kunne åpnes av brukere med administrasjonsrettigheter fra EPJ sitt administrasjonsgrensesnitt.

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.12.1

Det skal være mulig for helseperson å åpne helsepersonellportal i SFM for å kunne få tilgang til funksjonalitet som ikke er pasientrettet.

Bravo

Alle

NHN

Åpning av portal skal kunne gjøres i EPJ uten at pasient er valgt.

2.12.2

Det skal være mulig for brukere med administrasjonsrettigheter i EPJ å åpne virksomhetsportalen i SFM.

Bravo

Alle

NHN

Åpning av portalen skal kunne gjøres i EPJ uten at pasient er valgt. Virksomhetsportalen gir mulighet for å konfigurere virksomheten og administrere brukere.