Integrasjon med SFM klient

Innhold:

Undersider:

SFM klient er implementert i Angular (JavaScript) for bruk i nettleser. SFM støtter Chrome, Safari og Edge.

Eksemplene som er tilgjengeliggjort er basert på bruk av Chrome.

SFM klient kan benyttes både i en nettleserbasert løsning og som del av en windows klient.

Integrasjon med nettleserbasert EPJ

For en nettleserbasert EPJ vil SFM klient integreres i EPJ’ens brukergrensesnittet ved hjelp av IFrame. På samme måte som for Windows klient integrasjon benyttes pasientbillett og informasjon om hvilken pasient som behandles vises i EPJ sitt nettleservindu på “utsiden” av SFM nettleservindu.

Registrering av klienter i HelseID må gjøres per virksomhet fra serversiden av den skybaserte løsningen. Dette for å sikre sterk knytting mellom virksomhet og klient-id som igjen kan stoles på av SFM. For å hindre at hemmeligheter eksponeres i nettleser, skal forespørsel etter accesstoken gjøres fra serversiden.

Eksempelkode for å integrere et skybasert EPJ system finnes i WebEPJSampleApp som er tilgjengelig på Github. 

Windows-klient integrasjon

Tradisjonelt har EPJ-systemene vært windows applikasjoner installert på brukerens PC eller terminalserver.

SFM kan integreres med windows klienter ved at EPJ benytter en nettleserkomponent i sitt system hvor SFM startes via en definert URL. SFM Pasientrettet portal vil alltid startes i kontekst av et journalsystem, en bruker og en pasient. Før det kan startes en slik sesjon er det nødvendig at system og bruker er identifisert gjennom en sekvens med HelseID. For brukerinnlogging i ID-porten bør samme nettleserkomponent benyttes. Dette muliggjør innlogging på tvers via mekanismer i web/http. Det er også nødvendig å initiere sesjon med enkeltpasient via SFM API for å hente en pasientbillett. Dette gjøres for å minimere datatrafikk som kombinerer sensitive helsedata og personinformasjon om pasienten det gjelder. Pasientens navn eller ID vil altså ikke kommuniseres i påfølgende nettlesersesjon og ikke være synlig i SFM sitt nettleservindu. Det forutsettes at EPJ alltid viser hvilken pasient som er åpnet i SFM utenfor nettleservinduet.