Integrasjon med SFM Datadeling API

SFM Datadeling API benyttes ikke for SFM Basis API.

SFM Datadeling API skal ivareta all datadeling mellom SFM og EPJ som er nødvendig for å ivareta pasientsikkerheten, personvern og en effektiv arbeidsprosess.

SFM Datadeling API publiserer ressurser og funksjoner for at EPJ system som benytter SFM kan få tilgang til å lese data fra SFM (og nasjonale tjenester som Reseptformidleren og Kjernejournal) og å skrive data fra EPJ til SFM . Dette er inkluderer informasjon om pasient, helseperson og legemidler.

SFM Datadeling API er eksponert som FHIR ressurser/tjenester basert på RESTful tilnærming.

SFM Datadeling API benytter HelseID for autentisering av bruker.

For å minimere datatrafikk som kombinerer sensitive helsedata og personinformasjon om pasienten det gjelder, benyttes pasientbillett i SFM Datadeling API. En pasientsesjon innledes ved å hente en pasientbilett fra SFM. I videre dialog med SFM Datadeling API benyttes denne pasientbiletten for å identifisere pasienten.

Mer informasjon om bruk av SFM Datadeling API: