Migrering av data til SFM

SFM-migrering handler om løsninger for forberedelse og initiering før man kan ta i bruk SFM. I de fleste fall vil dette innebære å bytte ut en gammel løsning med SFM. Hensikten med migrerering er å kunne laste inn pasient/forskrivningsdata fra gammelt system (f.eks. FM) til SFM.

Det er 3 metoder som kan benyttes for migrering avhengig av om gammel løsning er FM eller annen (3.parts) løsning:

Etter at data er migrert til SFM skal virksomheten aktiveres.