Teknisk miljø for SFM

SFM har reservert domentet forskrivning.no for servere og API i løsningen. Det vil opprettes subdomener for produksjon og test. Produksjonsmiljøet vil bare være tilgjengelig i Norsk Helsenett.

Oppdatert informasjon om lenker til ressurser i løsningen vil finnes på : https://info.forskrivning.no 

Test1 er et produksjonslikt miljø og er stabilt. Test2 benyttes i utvikling og vil kunne oppleves ustabilt.

 

Produksjonsmiljø

Produksjonsmiljøet er kun tilgjengelig på helsenettet og er beskyttet av BigIP. Dette gjelder også DNS, og det er derfor nødvendig å benytte DNS på helsenettet for å “resolve” adresser til produksjon.

Eksempel: (konkrete adresser kan endres over tid)

DNS servere: 172.21.1.34 og 172.21.1.2

Ping dataimport.forskrivning.no skal da resolve til 91.186.87.160 som er BigIP adresse

Mange API og URL er avhengig av korrekt HelseID JWT token eller opprettet sesjon, men når oppsett er korrekt skal man kunne hente CapabilityStatement fra https://datashare.forskrivning.no/metadata Her er det også litt informasjon om SFM versjon osv.

Det er også mulig å hente “Pasientportal” til browser på https://client.forskrivning.no/vXX men da må XX være støttet versjon. Når dette fungerer kommer den en “Welcome to SFM version…” tekst i browser etter noen sekunder.

For migrering må korrekt krypteringssertifikat benyttes, og det kan lastes ned fra adresseregisteret på helsenettet: https://register.nhn.no/ar/tjeneste/index/163481 Velg krypteringssertifikatet og last dette ned.

Brannmuråpninger må være satt hos bruker for HelseID og eventueller ID providere for innlogging.

Det er også anbefalt å ha klokkesynkronisering via ntp, f.eks mot NHN: ntp.nhn.no (benytter port 123)