Forutsetninger for å ta i bruk SFM Basis API

Avtaler

En forutsetning for å ta i bruk SFM Basis API er at det inngås følgende avtaler hhv mellom leverandør og NHN, og virksomhet og NHN

 • Leverandør signerer spesielle bruksvilkår for SFM

 • Virksomheten(e) må signere en databehandleravtale med NHN før de kan starte utprøving eller ta i bruk SFM

 I tillegg må følgende avtaler også være på plass:

 • Leverandør må ha signert NHN sine bruksvilkår for leverandører

 • Virksomheten må ha signert bruksvilkår for e-resept (generelle og spesielle)

 • Virksomheten må ha signert bruksvilkår for Kjernejournal

 • Virksomheten må ha signert bruksvilkår for HelseId

Leverandør kan kontakte SFM-prosjektet pr e-post sfm-prosjekt@nhn.no ved spørsmål knyttet til det juridiske.

Test og godkjenning

SFM inngår i den nasjonale godkjenningsprosessen for nasjonale e-helseløsninger, og alle leverandører som tar i bruk SFM vil måtte gjennomgå test og godkjenning.

For leverandører som benytter SFM Basis API vil det i tillegg være krav til endringshåndtering for å oppfylle forskriftsendringer, funksjonelle forbedringer og strategiske mål. 

Krav som gjelder for å ta i bruk SFM Basis API:

Følgende forutsetninger gjelder for oppkobling til NHN’s testmiljø:

 • Leverandøren er godkjent eller har startet prosess med NHN for å bli godkjent som aktør i e-reseptkjeden.

 • Leverandørene må sette seg inn i og forstå e-resept-løsningen. Se E-resept dokumentasjon

 • Leverandørene må sette seg inn i og forstå SFM Basis API. Se https://simplifier.net/guide/sfmapibasis/home

 • Oppfylle krav til å ta i bruk HelseID.

 • EPJ system er godkjent for integrasjon mot Kjernejournal (eller blir det som del av integrasjon med SFM).

 • Leverandør har tilgang til Helsenettet.