Tilkobling av SFM Basis API produksjonsmiljø

For å komme i gang med SFM Basis API i produksjon så er det behov for at flere steg er gjennomført før det er mulig å opprette en SFM tilkobling.

Tilkobling til e-resept

Registrering og bruk av HelseID

Tilkobling til Kjernejournal

Opprett virksomheten i SFM

Hvis virksomheten ikke allerede finnes i SFM må den opprettes. Dette gjøres av en admin-bruker i EPJ'en der hvor virksomhetsdata for SFM vedlikeholdes.

Når en ny virksomhet opprettes vil det opprettes databaseskjema og tabeller for virksomheten, og brukeren som er pålogget gjennom accessToken'et vil blir opprettet som admin-bruker.

Når virksomheten blir opprettet skal man i utgangspunktet ha  "aktiv-flagget"=false. Dette gjør at man kan opprette andre admin-brukere og helsepersonell-brukere. Så lenge "aktiv-flagget" er avslått kan man ikke benytte SFM Basis API til å sende medisinsk informasjon (sendMedication).

Før man kan ta i bruk SFM Basis må man sette SFM-installasjonen som "aktiv". Dette gjøres ved gå inn som admin-bruker i EPJ'en der hvor virksomhetsdata for SFM vedlikeholdes. Her setter man "aktiv-flagget"=TRUE og oppdaterer virksomhets-informasjonen. Det vil da også gå en "Verify-melding" til Reseptformidleren, og SFM er klar til bruk.