Bruk av FHIR APIene

Fra Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Healthcare_Interoperability_Resources

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR, pronounced "fire") is a standard describing data formats and elements (known as "resources") and an application programming interface (API) for exchanging electronic health records (EHR). The standard was created by the Health Level Seven International (HL7) health-care standards organization.

FHIR (Fast Healthcare Interopereable Resources - https://www.hl7.org/fhir/) er basert på at resources tilgjengeliggjøres i et API. Det er også muligheter for kommandoer og søkeparametre, gjennom standard mekanismer.

FHIR spesifikasjonene er uavhengig av teknologi, men går likevel langt i å spesifisere tilnærming til REST. Se gjerne mer her: https://www.hl7.org/fhir/http.html

Ressursene er dokumentert og FHIR Implementation Guides publiseres på https://simplifier.net/R4Medication

Ressurser kan utvides "lagvis" med extensions, og det gjøres på flere plan: HL7 har presentert Release 4 av standarden, samtidig som det spesifiseres Norske basisprofiler av HL7 Norge: https://simplifier.net/HL7Norwayno-basis. SFM prosjektet deltar i arbeidet, og spesielt ressursene som berører legemiddelfeltet kan endre seg i løpet av prosjektet. 

SFM Basis API og SFM Datadeling API benytter Microsoft FHIR server. Se Github .https://github.com/microsoft/fhir-server .

For å teste SFM API kan det benyttes standard verktøy som f.eks. Postman. SFM tilbyr en enkelt testklient (dr who) som kan brukes av epj-leverandører og foretak som skal ta i bruk SFM.

Det finnes bibliotek for FHIR til flere utviklingsplattformer, men foreløpig må extensions behandles manuelt. 

Eksempelet nedenfor viser Get Patient.