Rutine for søknad om midlertidig dispensasjon

1

Søknad om midlertidig dispensasjon

Dersom EPJ-leverandør ønsker dispensasjon eller fritak fra krav må dette meldes inn til NHN ved å sende inn dispensasjonssøknad. Søknad om midlertidig dispensasjon sendes til NHN kundesenter. 

Dokument

2

Innsending til NHN kundesenter

Ved søknad om midlertidig dispensasjon sendes utfylt søknad til kundesenter@nhn.no merket med navn på leverandør, navn på system og ‘SFM godkjenning’.

Emnefelt: SFM godkjenning [leverandør] [system]

3

Tilbakemelding

Leverandør gis tilbakemelding om mottatt søknad om midlertidig dispensasjon og videre prosess.