Oppdateringer for SFM Bravo

Siden SFM versjon Bravo ble levert 29. mars 2022 har det blitt gjort løpende oppdateringer med både feilretting og ny funksjonalitet. Oversikt over dette finnes på undersiden her https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2126708737

I mellomversjonene (f.eks. 2.1.0, 2.2.0 osv har det tilkommet ny funksjonalitet, mens patcher (2.1.1, 2.1.2 osv) inneholder kun feilretting.

De viktigste endringene som er gjort i høst (f.o.m. august) er:

Pasientportal

 • Timeout verdi for oppslag i KJ er endret fra 20 sek til 35 sek

 • Endring i LIB-utskrift til pasient. LIB-utskriften skal ikke lenger inneholde legemidler som pasienten har sluttet med siste 3 måneder.

 • Tillate at annet helsepersonell enn fastlege ikke trenger å bekrefte i bruk nye/endrede oppføringer etter oppslag til RF/KJ slik at de ikke er tvunget til å behandle alle legemidler i LIB. Gjelder kun dersom pasienten ikke har en PLL.

 • Oppdatere SFM med revidert kodeverk for ICD-10

 • Presentere kun siste oppdaterte spørsmål fra M25.2 til multidoselege

 • Ubesvarte multidosespørsmål på inaktive eller seponerte behandlinger skal ikke blokkere bruker fra å kunne signere og sende

 • Ved opprettelse av ny virksomhet i SFM så vil det default konfigureres at legene ikke må behandle alle gule linjer i LIB før det kan forskrives og sendes nye resepter. Dette gjelder resepter der lege tidligere har måtte bruke funksjonene "bekreft i bruk" eller "seponer" for å se resepter som har kommet inn i LIB etter oppslag i RF/KJ.

 • Forbedring av funksjonen exchange token mellom SFM og RF 

Planlagte endringer for desember/januar

 • Oppdatere gammel historikk (HTML) som mangler i migrerte virksomheter

 • Resepthistorikk

 • Oppdatering av HPR data for helsepersonell i SFM

 • Forbedret håndtering av KJ respons

 • Varsle bruker om feil i data fra RF/KJ

 • Beholde nyhetsverdi for LIB oppføringer etter oppslag til RF/KJ inntil de er håndtert

 • Forbedret visning av totalt forskrevet mengde og totalt utlevert mengde i LIB

Migrering

 • Ved migrering av reseptdata til SFM for en virksomhet når løsningen tas i bruk så skal det valideres om et legemiddel finnes i FEST. Hvis det ikke finnes i FEST skal det opprettes som et eksternt uregistrert legemiddel

 • Øke hastigheten på migrering av kontor over til SFM

 • Det er nå mulig å hente ut en forenklet og  mindre migreringsrapport

Planlagte endringer for desember/januar

 • Knytte utleveringer til resepter for historiske data og oppdatere dette i migrerte virksomheter

 • Brukergrensesnitt for migrering av virksomheter til SFM og oppgradering av virksomheter til nye SFM versjoner

Support

 • Opprettet historikk-tabell som kan benyttes i feilsøking og analyse dersom det blir innmeldt feil på importerte forskrivninger

 • All logtyper mottas nå i sentral logg

 • Endring av loggtyper for enkelte logghendelser i splunk

 • Fjerner en spesifikk sjekk i config-tjenesten som er unødvendig

 • Bedre timestamp for bedre feilsøking og uthenting av logger

 • Alle feilmeldinger som presenteres til bruker inneholder timestamp og traceID

 • En endring for å logge direkte til Splunk

Planlagte endringer for desember/januar

 • Tilgang til tjenesteleverandørportal for administrator

 • Filtrering av logger

 • Logging av aktivitet i logger

 • Endring av struktur for lagring av organisasjonslogger

 • Tilgang til organisasjonslogger for administrator

 • Slette organisasjonsdatabaser

 • Begrense hvilke attributter som logges til Splunk