Felles leverandørmøter

SFM-prosjektet gjennomfører felles leverandørmøter to ganger i året - juni og desember. Møtet er åpent for alle leverandører som ønsker å holde seg oppdatert om SFM.

Send e-post til sfm-prosjekt@nhn.no hvis du ønsker å motta innkalling til disse møtene.

Neste møte avholdes i juni 2023

Presentasjon fra møte 15.12.2022

Presentasjon fra møte 02.06.2022

Presentasjon fra møte 08.12.2021

Presentasjon fra møtet 27.05.2021

Presentasjon fra møtet 02.12.2020

Presentasjon fra møtet 24.01.2020