Planlagte endringer i SFM Basis og datadelings API

SFM har igjennom store deler av 2022 vært i produksjon med hhv datadelings-API og Basis-API. Prosjektet har selv gjort seg en del erfaringer i denne perioden, og leverandørene har også spilt inn behov for justeringer/endringer i API-ene.

Det foregår nå dialog og prosesser som vil føre frem til API-endringer som planlegges levert i mai 2023. Endelig omfang vil jobbes frem sammen med leverandørene ila Q1 2023, og mer detaljert oversikt over aktuelle endringer vil da foreligge. SFM-prosjektet vil innkalle til arbeidsmøter i januar 2023.

Overordnet, planlegges det for følgende endringer i APIene:

Datadeling API:

 • Planlagte Utvidelser, deriblant:

  • Utvidelser PLO

  • Utvidelser NIB/FIB

  • Utvidelser Administrering

  • Utvidelser av LIB-list

  • Utvidelser PLL

 • Andre behov for justeringer/endringer meldt fra SFM-prosjektet eller konsumentene, tentativt

  • Endrede mekanismer for håndtering av medisinske varsler

  • Journalnotat

  • Oppdatering av LIB-opplysninger i SFM

  • Strukturer for henvisning/epikrise

  • m.m

 • Standardisering av FHIR API

 • Feilrettinger

Basis API:

 • Endringer initiert av e-resept og PLL (deriblant innhold som kommuniseres i meldingsutvidelsen for M25)

 • Behov for justeringer/endringer meldt fra SFM-prosjektet eller konsumentene

 • Standardisering av FHIR API

 • Feilrettinger