Hva er forskjellen på inaktive og aktive oppføringer?

Aktive legemiddelbehandlinger vises med sort skrift og hvit bakgrunn i LIB

Aktiv betyr at det er en behandling som pasienten skal ha, enten ved uthenting på resept eller ved utdeling i institusjon.

Aktive behandlinger kan endres eller seponeres og resepten kan fornyes eller fjernes. Om det ikke finnes tilknyttet respt kan det legges til resept på behandlingen.

 

Inaktive legemiddelbehabndlinger vises med grå skrift og grå bakgrunn i LIB.  

Inaktiv betyr at legemiddelbehandlingen ikke er aktiv eller seponert, og det bør vurderes om behandlingen skal innlemmes i legemiddellisten (LIB) slik at det blir en aktiv behandling.

Inaktive behandlinger kan bekreftes i bruk, evt endre eller fornye resept, for å hente inn i LIB som aktiv behandling.

 

For mer forklaring om hva aktive og inaktive behandlinger er og hvordan inaktive behandlinger kan håndteres, se starthjelp: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495730