Hard stops i SFM - påkrevet håndtering

SFM har påkrevet håndtering (hard stops) for:

  • medisinske varsler av legemiddelreaksjoner og røde interaksjoner

  • godkjenning av utkast opprettet av helseperson uten egen rekvireringsrett

  • tvungen tilbakekalling av resept for seponert behandling eller når det er flere gyldige resepter knyttet til samme behandling (dette fjernes i versjon 2.11.5 og automatiseres i v 3.1).

  • Når pasient har PLL vil løse resepter som hentes fra RF/KJ være påkrevet å bekrefte i bruk slik at de videre blir en del av PLL.

For kur som mangler seponeringsdato er det påkrevet å legge til dette (e-resept krav), men i SFM kommer dette kun frem dersom man gjør en handling på oppføringen og det skal ikke være nødvendig med mindre den skal fornyes eller endres. 

SFM har fjernet en del "hard stops" i løpet av pilotering av versjon Alfa og Bravo: Det er ikke lenger påkrevet håndtering av gule interaksjoner og dobbeltforskrivningsvarsel (fjernet des 2021), påkrevet håndtering av nye/endrede oppføringer etter oppslag til RF/KJ (fjernet høsten 2022)