Hvilke avtaler må være på plass?

En forutsetning for å starte utprøving og ta i bruk SFM Fullversjon er at det inngås følgende avtaler hhv mellom leverandør og NHN, og virksomhet og NHN.

Spesifikke avtaler for SFM:

  • Leverandør signerer utprøvingsavtale.

  • Leverandør signerer spesielle bruksvilkår for SFM når utprøvingen er ferdig.

  • Virksomheten(e) må signere en databehandleravtale med NHN før de kan ta i bruk SFM

 

 

Les mer her: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492731