Fremdriftsplan

SFM-prosjektet har følgende overordnede plan for perioden 2022 - 2024. Planen er oppdatert pr februar 2023.