Kjent feil med feilmelding 'XML validerer ikke'

Feilmeldingen XML validerer ikke i forbindelse med fornying av resept er en kjent feil som vil bli rettet i SFM v3.3.

Feilen oppstår ved fornying av resept som mangler refusjonskode. Brukeren må i disse tilfellene velge “Endre” og oppdatere refusjonskoden før resepten lagres og sendes som normalt.