SFM versjon 3.0.0 (Charlie) settes i produksjon 12. mars 2023

Denne versjonen inneholder blant annet tilpasset funksjonalitet for virksomheter innenfor sykehjem og hjemmetjenester med tilpasninger av prosesser og tilgjengelig funksjonalitet, samt egne utskrifter. Dette inkluderer blant annet ny funksjonalitet for utveksling av kritisk informasjon med kjernejournal, opprettelse av maler, navigasjon og hurtigtaster. Funksjonaliteten vil, med unntak av noen tilpasninger, være tilgjengelig for alle brukergrupper av SFM Fullversjon.

  • Funksjonalitet for sykehjem og hjemmetjeneste – tilpasning av arbeidsprosesser, utskrift til administrering, varselhåndtering, rettighetsstyring

  • Utveksling av kritisk informasjon med kjernejournal

  • PLL –Strukturert dosering og forholdsregler ved inntak

  • Opprette og bruk av maler

  • Historikk – seponeringer og resepter

  • Visningsportal til EPJ

  • Versjonskontroll

  • Navigasjon – hurtigtaster og tab

  • Støtte for multidose i SendMedication, BasisAPI

Ingen virksomheter oppgraderes til v3.0.0 (Charlie) på tidspunktet for produksjonssetting. Oppgradering av virksomheter vil skje i en gradvis styrt prosess i samarbeid med leverandørene.

Selve produksjonssettingen vil gjøres 12. mars i tidsrommet mellom kl. 21:00 - 23:00. Alle brukere kan oppleve korte brudd i tilgjengeligheten ifm reetablering av sesjon mot server i dette tidsrommet.

Berørt: SFM Fullversjon og SFM Basis API

Releasenotes: 3.0.0 - Charlie hovedleveranse (endelig versjon tilgjengeliggjøres i løpet av uke 10)