Viktig om konvertering til SFM og migrering av data (Charlie)

I forbindelse med produksjonssetting av ny versjon 3.0.0 av SFM 12. mars er det viktig å merke seg følgende:

  • Alle nye instanser i SFM (nye “kontor”) blir opprettet i Versjon 2.11 (Bravo). Dette er konfigurasjonsstyrt i SFM.

  • MigreringsAPI er foreløpig ikke versjonert, og støtter foreløpig kun migrering i “Bravo” miljø.

  • Overføring av kontor til nyeste versjon gjøres kontrollert og manuelt fra SFM forvaltning.

  • Med andre ord er det følgende rekkefølge som gjelder ved nye opprettelser i SFM:

  1. Opprette kontor/instans

  2. Migrere data

  3. Produksjonssetting

  4. Bestille overføring til Charlie via kundesenter@nhn.no