Oppgaver i EPJ fra SFM

Vi har sett noen tilfeller av at bruker får oppgaver fra SFM i innboks i EPJ som ikke lar seg fjerne. Dette skyldes problemer med migrerte data og vi ser at problemet løses dersom oppføringer uten resept seponeres og opprettes på nytt.