Mangelfull informasjon om antall utleveringer

Vi har sett at det i noen tilfeller mangler informasjon om utleveringer av resept. Eksempelvis ingen informasjon i kolonnen for utleveringer i LIB eller at det kun står “Utlevert av XX” i detaljvisningen på legemiddelet.

Utleveringsinformasjon vil oppdateres neste gang det gjøres oppslag på pasienten (RF/KJ).