Brukerundersøkelse gjennomført

I perioden 22. mars-14. april ble den første brukerundersøkelsen om SFM sendt ut til helsepersonell som har tatt i bruk SFM fullversjon. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge brukervennlighet og brukertilfredshet blant ulike helsepersonellgrupper og undersøkelsen gikk ut til ca 250 brukere. Totalt mottok vi 68 svar. Det var flest fastleger som svarte på undersøkelsen, men også noen helsesekretærer. Vi er svært takknemlige for at helsepersonell har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen har gitt oss gode innspill på brukernes behov og har videre pekt på områder hvor det trengs videre utvikling og justering for å skape en brukervennlig løsning. Vi vil sende ut denne typen brukerundersøkelsen med jevne mellomrom for å måle utvikling over tid.

Overordnet viser undersøkelsen at brukerne ønsker seg mindre tekst og mer ikonbruk, samt færre klikk og mindre scrolling. Flere gir tilbakemelding om at det er utfordrende å se hvilke endringer andre behandlere har utført, samt å se hvor mye som er utlevert på en resept.

Andre tilbakemeldinger viser at brukerne ønsker seg forbedret historikkvisning, hurtigtaster og forskrivningsmaler. Dette allerede ivaretatt i versjon 3.2 som i disse dager rulles ut kontrollert til legekontorene.

SFM-prosjektet ser nå på hvordan man kan imøtekomme brukernes behov og samtidig se på hvordan vi kan informere brukere og leverandører om nyutviklet funksjonalitet på en effektiv måte.