Starthjelp for lege og medhjelper

Her finner du to veiledere som viser hvordan lege og medhjelper kan jobbe i SFM. Informasjonen viser blant annet hvordan man oppretter en resept (og utkast) og hvordan man kan håndtere endringer som kommer utefra.

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495730/Starthjelp#Introduksjon-til-SFM-for-lege-og-medhjelper