Feil ved sending: XML validerer ikke

Ved feilmelding: Feil ved sending: En eller flere meldinger ble avvist av Reseptformidleren. XML validerer ikke.

Denne feilen løses ved å sjekke CAVE på pasient. Dersom reaksjon er satt til en ugyldig kode på CAVE (alvorlig annen reaksjon eller alvorlig hudreaksjon) må CAVE oppdateres før sending.

Kun relevant for multidose-pasienter.