Beskrivelse av funksjonalitet i SFM Fullversjon

SFM Fullversjon er bygd opp rundt fire portaler, les mer om funksjonaliteten her: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2203222019