Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ressurs

URL

SFM på nhn.no

https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/e-resepttjenester/sentralforskrivningsmodul

Om HelseId på nhn.no

https://www.nhn.no/samhandlingsplattformtjenester/helseid

Om Kjernejournal på nhn.no

https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosningertjenester/kjernejournal

Implementation guide SFM Datadeling API

https://simplifier.net/guide/sfmapidatadeling/home

Implementation guide SFM Basis API

https://simplifier.net/guide/sfmapibasis/home 

Overordnet beskrivelse av FHIR

https://www.hl7.org/fhir/

Beskrivelse av FHIR’s tilnærming til REST

 https://www.hl7.org/fhir/http.html

Norske basis profiler i FHIR

https://simplifier.net/HL7Norwayno-basis

SFM FHIR ressurser

https://simplifier.net/r4medication

Kjernejournal FHIR ressurser

https://simplifier.net/KjernejournalR4

Eksempelkode for SFM

 https://github.com/ThulaSource

...