Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ID

Kravbeskrivelse

Støttes i

Kravet gjelder

Godkjennes av

Kommentar

2.6.1

Hvis EPJ har funksjonalitet for å vise LIB andre steder enn i SFM pasientbehandlingsportal, så skal SFM LIB Widget benyttes

Charlie

Alle med funksjon

EPJ

SFM LIB Widget viser oppdatert liste over pasientens legemidler.

2.6.2

Hvis EPJ har funksjonalitet for å vise liste over legemiddelreaksjoner andre steder enn i SFM pasientbehandlingsportal, så skal SFM LMR Widget benyttes.

Charlie

Alle med funksjon

EPJ

SFM LMR Widget viser oppdatert liste over pasientens legemiddelreaksjoner.

...