Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Example: (Feilmeldingen er blitt plassert på utklippstavlen. Lim gjerne inn den i en e-post og send den til support. Tiden da feilen oppsto: 2022-11-07T11:08:45.104170700Z Feil ID: 27649b3df79a5042b1ebf3c8036d8ded Error: 500 - Internal Server Error Http failure response for https://server.test1.forskrivning.no/api/prescriptions/b324c0df-d7b6-4892-264b-08da9237953c/details: 500 Internal Server Error)

ReseptID/msgID

Inkluder reseptID/messageID fra vilkårlig melding i korrespondanseloggen.

Feilsøking fra leverandør
Har leverandøren selv gjort feilsøk? Beskriv hva som er gjort og sjekket. (Has there been done bugsearch by the vendor? Describe what has been checked)

...