Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1

Søknad om midlertidig dispensasjon

Dersom EPJ-leverandør ønsker dispensasjon eller fritak fra krav må dette meldes inn til NHN ved å sende inn dispensasjonssøknad. Søknad om midlertidig dispensasjon sendes til NHN kundesenter. 

View file
nameSøknad om midlertidig dispensasjon fritak krav NHN.docx

Dokument

2

Innsending til NHN kundesenter

Ved søknad om midlertidig dispensasjon sendes utfylt søknad til kundesenter@nhn.no merket med navn på leverandør, navn på system og ‘SFM godkjenning’.

Emnefelt: SFM godkjenning [leverandør] [system]

3

Tilbakemelding

Tilbakemelding Leverandør gis til leverandør tilbakemelding om mottatt søknad om midlertidig dispensasjon og videre prosess. Leverandør gis tilbakemelding om søknad er innvilget samt videre prosess.