Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SFM har nå over igjennom store deler av året 2022 vært i produksjon med hhv datadelings-API og Basis-API. Prosjektet har selv gjort seg en del erfaringer i denne perioden, og leverandørene har også spilt inn behov for justeringer/endringer i API-ene.

...