SFM Fullversjon

Innhold:

SFM er en legemiddelmodul som vil inngå som en integrert del av EPJ-systemet, men vil driftes og forvaltes sentralt. I SFM lagres legemiddelopplysningene i SFMs sentrale database, men alle data holdes separat for den enkelte virksomhet.

For brukeren vil SFM oppleves som en integrert del av løsningen, og SFM deler informasjon med EPJ gjennom SFM Datadeling API for å overføre nødvendig informasjon og gjøre integrasjonen sømløs. Datadelings-APIet kan også benyttes av andre løsninger som har behov for å hente ut legemiddellisten, eksempelvis medisinskap. 

Figuren nedenfor viser at SFM klient er integrert i EPJ klient, mens legemiddeldata lagres sentralt i SFMs database.

Komponent

Beskrivelse

Komponent

Beskrivelse

EPJ klient

Elektronisk Pasient Journal. Brukerflatekomponent som integrerer med SFM klient. EPJ klient kan være en Windows klient eller nettleser klient.

EPJ API (Intern)

Dette er EPJ sitt interne API mellom brukerflatekomponenten og tjener.

EPJ Server

Dette er EPJ sin tjenerkomponent som bl.a kommuniserer med EPJ’ens database og SFM Datadeling API.

SFM klient

Brukerflatekomponenten til SFM. SFM klient er implementert i Angular (JavaScript) for bruk i nettleser.

SFM API

Illustrerer sentralt kontaktpunkt til SFM.

SFM API (Intern)

Internt API mellom SFM klient og SFM tjener.

SFM Datadeling API

API for utveksling av data mellom EPJ tjener og SFM

SFM server

Tjenerkomponent til SFM som bl.a kommuniserer med SFM database og nasjonale løsninger som f.eks RF og KJ.

SFM database

Database for lagring av legemiddeldata, pasienter, organisasjoner og brukere

KJ

Kjernejournal. Data om resepter, legemiddelliste, kritisk informasjon for helsepersonell som ikke er rekvirenter (lege). Omfatter bl.a sykepleiere.

RF

Reseptformidleren. Data om resepter,legemiddelliste, kritisk informajson for rekvirenter (lege).

FEST

Forkrivning- og ekspederingsstøtte. Sentralt register for legemidler i Norge

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Ivaretar refusjon av utgifter til legemidler.