Oppretting og migrering av virksomhet i produksjon

SFM skal brukes av mange virksomhetstyper og helsepersonell innenfor disse virksomhetstypene. Derfor er det viktig at leverandørene er kjent med forskjellige virksomhetstyper og migrerer disse på riktig måte når SFM tas i bruk. Følgende virksomhetstyper er definert i SFM:

  1. PLO

  2. Sykehus

  3. Fastlege

  4. Legevakt

  5. Helsestasjon

  6. Tannlege

  7. Helsehus

  8. Spesialist

  9. Annet (har kode 99)

I de aller fleste tilfeller så vil leverandør enkelt velge hvilken virksomhetstype som er riktig for den enkelte virksomhet. Når det velges virksomhetstype så må det avklares om det er flere virksomhetstyper som deler database og om de representeres på øverste nivå, eller om de er en underenhet av en annen virksomhet. SFM er bygget opp for å ha fleksibilitet til å kunne håndtere flere varianter med delt database, men kan også understøtte at samme hovedvirksomhet har forskjellige databaser for ulike virksomhetstyper.

Spesielt knyttet til kommuner som har flere forskjellige EPJ systemer så finnes det mange måter å løse oppsett på avhengig om virksomhetene deler data. SFM kan understøtte at virksomheter deler legemiddelopplysninger selv om EPJ systemene ikke deler data. Eksempelvis så kan sykehjem og hjemmetjeneste bruke EPJ A, mens legevakt bruker EPJ B og helsestasjon bruker EPJ C. I SFM så kan disse virksomhetene opprettes organisasjonsledd i en felles database, eller de kan opprettes med adskilte databaser. Når de har adskilte databaser så må virksomhetene ha forskjellige HER-id (hvis de skal kommunisere med RF) og de må ha forskjellige Helse-id klienter med forskjellig sfm-id.

Hvis det er usikkerhet knyttet til kategorisering av virksomhet så ønskes det at leverandør tar kontakt med NHN. 

Nyttig side å forstå før oppstart i produksjon er: https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2373615617