Hvordan benytte vedtak videre ved endring eller fornying av resept

Når en pasient har vedtak på §3 og legen ønsker å endre eller fornye resepten, legges vedtaket ved resepten ved å trykke på den lille sirkelen øverst oppe i høyre hjørne (markert med gult) eller velge “Bruk dette vedtaket” videre.