3.3 Håndtering av oppgaver i SFM basis API


For EPJ som skal støtte sending til e-resept kjeden eller funksjonalitet for PLO så skal det være mulig å etterspørre oppgaver som må løses. SFM Basis API identifiserer arbeidsoppgaver som må løses av helsepersonell som benytter EPJ. Oppgaver kan være knyttet til endringer i RF eller KJ, samt mottatte asynkrone meldinger fra RF. ID

Kravbeskrivelse

Kommentar

3.3.1

EPJ skal kunne spørre om oppgaver som må håndteres og presentere svaret i oppgavelister til brukere av EPJ.3.3.2

Det skal være mulig for rekvirent å motta oppgave knyttet til at resept har blitt tilbakekalt/slettet av en annen rekvirent (M7).

Obligatorisk for EPJ-løsninger som skal benyttes av leger. Anbefalt for EPJ-løsninger som skal benyttes av jordmor, helsesykepleier og tannleger.

3.3.3

Det skal være mulig for fastlege å motta og håndtere varsling om utleveringsrapport til fastlege (M8).

Kun relevant for EPJ-løsninger som skal benyttes av fastleger.

3.3.5

Det skal være mulig for rekvirent å motta oppgave knyttet til svar fra SLV (M15).

Kun relevant for EPJ-løsninger som skal benyttes av leger.

3.3.6

Det skal være mulig for rekvirent å motta oppgave knyttet til behandling av spørremelding fra apoteket (M25.2) i EPJ.

Kun relevant for EPJ-løsninger som skal benyttes av MD leger. 

3.3.7

Det skal være mulig for rekvirent å motta og håndtere varsling om at en annen lege har overtatt som multidoseansvarlig lege (M28).

Kun relevant for EPJ-løsninger som skal benyttes av MD leger. 

3.3.8

Det skal være mulig for helseperson å motta en indikasjon i EPJ på at det for en pasient foreligger en ny M25.1.

Kun relevant for EPJ-løsninger som skal benyttes av MD leger. 

3.3.9

Det skal være mulig å spørre SFM om endringer på et utvalg av pasienter.

Må løses av EPJ som benyttes i pleie og omsorg.