3.4 Tilgang til Virksomhetsportal


Virksomhetsportalen inneholder funksjonalitet for å administrere brukere og for å konfigurere oppsett av virksomheten. Portalen skal kunne åpnes av brukere med administrasjonsrettigheter fra EPJ sitt administrasjonsgrensesnitt.ID

Kravbeskrivelse

Kommentar

3.4.2

Det skal være mulig for brukere som er skrevet til SFM med administrasjonsrettigheter å åpne virksomhetsportalen i SFM.

Åpning av portalen skal kunne gjøres uten at pasient er valgt. Virksomhetsportalen gir mulighet for å konfigurere virksomheten.