3.2 Opprette systembrukere i SFM basis API


SFM Basis API benytter oversikt over systembrukere (helsepersonell eller administratorer) i den enkelte virksomhet som en ekstra sikkerhetsmekanisme og for å håndtere rettigheter. Det er påkrevd at administrator skriver brukerinformasjon om andre brukere som skal ha administratorrettigheter til SFM før brukeren kan logge seg inn i SFM. Når det opprettes og endres brukerinformasjon i EPJ så skal endringene speiles til SFM.

ID

Kravbeskrivelse

Kommentar

3.2.1

Informasjon om Helseperson-brukere skal kunne skrives til SFM.

Det stilles krav til at alle brukere som skrives til SFM skal ha PID.

3.2.2

Ved endring av Helseperson-bruker i EPJ, så skal endringene overføres til SFM.

SFM sjekker med HPR registeret og benytter informasjon derfra knyttet til kommunikasjon mot RF og KJ. Det anbefales at EPJ sjekker mot HPR. 

3.2.3

Hvis helseperson bruker settes til inaktiv i EPJ, så skal endringene skal overføres til SFM.

Inaktive brukere vil ikke ha tilgang til SFM.

3.2.4

Informasjon om administrative brukere skal kunne skrives til SFM.

Det stilles krav til at alle brukere som skrives til SFM skal ha PID.

3.2.5

Ved endring av administrativ bruker i EPJ, så skal endringene overføres til SFM.

Endring av navn og PID valideres i SFM

3.2.6

Hvis administrativ bruker settes til inaktiv i EPJ, så skal endringene overføres til SFM

Inaktive brukere vil ikke ha tilgang til SFM.