Nedlasting av krav for SFM Basis API

For SFM Basis API er det 2 kravsett som må tilfredsstilles av en EPJ leverandør som skal ta i bruk SFM Basis API:

Kravsett

Beskrivelse

Kravsett

Beskrivelse

Krav til integrasjon med SFM Basis API

Disse kravene beskriver krav knyttet til teknisk integrasjon med SFM Basis API.

Rekvirentkrav for e-resept med SFM Basis API presiseringer.

I utgangspunktet skal EPJ som benytter SFM Basis API tilfredsstille alle rekvirentkrav, men ved bruk av SFM Basis API er det noen krav som er helt eller delvis tilfredsstilt av API’et og noen krav som løses på annen måte. Dette er beskrevet i regnearket.

Løses i EPJ/SFM Basis API

Om kravet løses i EPJ, delt løsning mellom EPJ og SFM Basis API, eller om det løses fullstendig i SFM Basis API.

Presisering SFM Basis API

Presisering til hvordan kravet skal løses når SFM Basis API benyttes. Når det er beskrevet e-resept meldingsnummer og Xpath til XML melding i kravet beskrives  element i  FHIR profil.

Kravene kan lastes ned ved å klikke på filnavnet.

  File Modified

Microsoft Excel Spreadsheet Rekvirentkrav for e-resept v7.2 SFM Basis API presiseringer.xlsx

Jun 22, 2022 by e-resept

Microsoft Excel Spreadsheet Krav til integrasjon med SFM Basis API V1.0.xlsx

Jun 22, 2022 by e-resept

Dersom det er forskjell på kravene i excel filen og kravene på dette nettstedet er det kravene på nettstedet som gjelder.