3.6 Bruk av $sendMedication

$sendMedication benyttes for å sende inn og oppdatere sentrale registre (Reseptformidleren og Kjernejournal). Det stilles krav til at EPJ som benytter løsningen har støtte for håndtering av avvikssituasjoner.ID

Kravbeskrivelse

Kommentar

3.6.1

Kun helsepersonell som har rettigheter til å sende inn informasjon skal kunne benytte funksjonalitet i EPJ som utløser $sendMedication tjenesten.3.6.2

Alle oppføringer fra siste getMedication eller sendMedication skal sendes med i $sendMedication. Oppføringer som er endret/seponert skal endres i $sendMedication. Nye oppføringer kan legges til i $sendMedication.3.6.3

Innholdet i legemiddellisten som sendes i $sendMedication skal være avklart med pasient (PLL).