SFM versjon 3.0.0 (Charlie) settes i produksjon 12. mars 2023

Denne versjonen inneholder blant annet tilpasset funksjonalitet for virksomheter innenfor sykehjem og hjemmetjenester med tilpasninger av prosesser og tilgjengelig funksjonalitet, samt egne utskrifter. Dette inkluderer blant annet ny funksjonalitet for utveksling av kritisk informasjon med kjernejournal, opprettelse av maler, navigasjon og hurtigtaster. Funksjonaliteten vil, med unntak av noen tilpasninger, være tilgjengelig for alle brukergrupper av SFM Fullversjon.

Les mer her