3.5 Bruk av $getMedication


$getMedication benyttes for å slå opp i sentrale registre (Reseptformidleren og Kjernejournal). Det stilles krav til at EPJ som benytter løsningen har støtte for håndtering av avvikssituasjoner, gir nødvendig informasjon til bruker og gir bruker mulighet til å registrere nødvendig informasjon for å gjøre fullstendige oppslag. ID

Kravbeskrivelse

Kommentar

 

3.5.1

Kun helsepersonell som har rettigheter til å lese informasjon skal kunne benytte funksjonalitet i EPJ som utløser $getMedication tjenesten. 

3.5.2

Det skal være mulig å registrere informasjon som Kjernejournal krever for å gjøre oppslag.

Dette gjelder samtykke til oppslag, samtykke til å se låste resepter m.fl. 

 

3.5.3

 

Rekvirent skal kunne registrere referansenummer til bruk ved oppslag i RF. 3.5.4

Alle returparametere fra SFM Basis API skal forstås av EPJ og kunne presenteres til bruker.