Godkjenning og selvdeklarering

I godkjenning av leverandører som skal integrere med SFM fullversjon skilles det på krav som skal godkjennes av NHN og krav som leverandør kan selvdeklarere. Krav som leverandør kan selvdeklarere skal dokumenteres overfor NHN ved oppfyllelse av integrasjonskrav. Se https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492843 for oversikt over integrasjonskrav og godkjenning.

Godkjenning av leverandører som skal integrere med SFM fullversjon gjøres av godkjenningsprosessen i Norsk helsenett https://www.nhn.no/for-leverandorer/godkjenning-av-leverandorer. Godkjenningsløpet består av flere steg som leverandørene må gjennomgå før de kan godkjennes for utprøving av SFM fullversjon. Mer informasjon om prosess for godkjenning finnes her https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2160492771 samt forutsetninger for å ta i bruk SFM fullversjon

Leverandører som er godkjent for bruk av SFM fullversjon skal ikke gjennom nye tester hos NHN ved mindre endringer i SFM datadelings API og kan oppgradere til nye API-versjoner av SFM etter å ha selvdeklarert til NHN at ny API-versjon av SFM støttes.

Prosess for godkjenning av leverandører som integrerer med SFM fullversjon

 1. Alle leverandører som tar i bruk SFM fullversjon skal gjennom NHNs godkjenningsprosess for test og godkjenning mot SFM integrasjonskrav

  1. Integrasjonskravene til SFM er dekkende for at leverandør blir godkjent for pilot (utprøving) i e-resept.

 2. Integrasjonskravene til SFM inneholder krav som alle må oppfylle (obligatoriske krav) og krav som kun er relevante dersom leverandør har funksjonalitet. Leverandør må som et minimum testes og godkjennes for obligatoriske krav før de kan godkjennes for e-resept pilot. SFM-prosjektet kan i samarbeid med e-resept gi midlertidig dispensasjon fra obligatoriske krav i de tilfellene dette er forsvarlig og påvirker e-reseptkjeden eller SFM funksjonalitet

 

Prosess for akseptanse av leverandører som gjør endringer i egen løsning etter at de er godkjent for innføring

 1. Når leverandør gjør endringer i API mot SGM skal dette selvdeklareres til NHN

 2. Krav som det er gitt midlertidig dispensasjon fra i godkjenningsprosessen skal akseptansetestes av NHN.

 3. Utvidelse av funksjonalitet i EPJ som gjør at SFM datadelings API benyttes på en ny måte skal akseptansetestes dersom funksjonalitet har krav som skal godkjennes av NHN

 

Prosess for akseptanse av leverandør når SFM datadelings API eller integrasjonskrav endres

 1. Når SFM datadelings API endres skal leverandør selvdeklarere til NHN når de har implementert og testet endringene

 2. Endringer hos leverandør som følge av at SFM gjør endringer i gjeldende API skal ikke akseptansetestes av NHN

  1. Hvis NHN vurderer at endringene i API er vesentlige så kan NHN kreve at leverandør skal akseptansetestes.

 3. Når SFM gjør endringer i integrasjonskrav kan NHN stille krav til at leverandør skal oppfylle endrede krav.