Virkestofforskrivning

Her er en film som forklarer virkestoffrekvirering i SFM. Filmen tar ca 4 minutter.

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495692/Oppl+ringsfilmer#Virkestoffrekvirering-i-SFM

https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2183495730/Starthjelp#Virkestofforskrivning

SFM innfører virkestoffrekvirering på bakgrunn av nasjonale føringer som også er inkludert i veileder til rekvireringsforskriften.

Uavhengig av om du søker på merkevarenavn elle virkstoffnavn vil du i SFM få treff på virkestoffnavn. Søket viser deg alternativene du kan velge mellom, både på virkestoffnavn og merkevarenavn.

  • Velger du strukturert dosering beregnes det automatisk mengde på resepten.

  • Rekvirerer du behovslegemidler eller A/B-preparater uten refusjon, velger du selv mengde på resepten.

Det er også mulig å rekvirere legemidler på merkevare. Trykk da på “Velg merkevare”. Du vil da se aktuelle merkevarer blant alternativene med samme form og styrke som var valgt i utgangspunktet.

Merkevarer med samme form og styrke

Det er ikke alltid at virkestoffrekvirering er egnet. Det gjelder for eksempel ved epilepsilegemidler og insuliner. Du får tydelig beskjed fra søkebildet om at disse legemidlene må “Rekvireres på pakning”.

 

I disse tilfellene vil både merkevarenavn og virkestoffnavn vises i LIB (hovedbildet) etter rekvirering.