Oppdateringer og endringer i versjon Bravo

Siden SFM versjon Bravo ble levert 29. mars 2022 har det blitt gjort løpende oppdateringer med både feilretting og ny funksjonalitet. Oversikt over dette finnes på undersiden her https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2126708737

I mellomversjonene (f.eks. 2.1.0, 2.2.0 osv har det tilkommet ny funksjonalitet, mens patcher (2.1.1, 2.1.2 osv) inneholder kun feilretting.

Mer informasjon om ny funksjonalitet som har tilkommet i Bravo siden august finner du her https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2227306497